Slik skriver du ut: Åpne fil-menyen og velg Skriv ut.

Artikkel: Hver tiende røykvarsler virker ikke
Publisert: Man 30. April 2001
Url: http://www.icas.no/no/index.cfm?dok_id=9&kat_id=3
© Alle rettigheter tilhører ICAS AS

Hver tiende røykvarsler virker ikke
Over flere år er det utført en rekke former for undersøkelser av røykvarslere. Resultatet viser at hver tiende røykvarsler ikke virker.


  I Norge har det vært påbudt med røykvarslere i hjem og fritidsboliger siden 1991. Dette har ført til at det er montert røykvarslere i ca. 90% av alle boenheter i Norge.
Det som derimot er nedslående, er at flere uavhengige undersøkelser gjennom flere år, viser at hver tiende røykvarsler ikke fungerer.
Den siste undersøkelsen i denne sammenheng, ble gjennomført som en konkurranse for barn der 80.000 røykvarslere ble testet i forbindelse med røykvarslerdagene.  Denne konkurransen ble arrangert av DBE, Norsk Brannvern Forening og Gjensidige Nor.
Årsaken til at varslerene ikke virker er blant annet:

  1. Batteriet er defekt.
  2. Batteriet er brukt til andre formål.
  3. Røykvarsleren har gått i alarm, og batteriet er fjernet for at den skal slutte å gi alarm.
  4. Røykvarsleren har aldri blitt testet, og er defekt.

I de aller fleste tilfeller, er det batteriene som er problemet. Derfor har bl.a. Gjensidige Nor en egen batterikampanje, der de gir ut et gratis batteri til sine kunder. Dette mener forsikringsselskapet er med på å bidra til fokus på brannsikring i hjemmet på en positiv måte, og at de på den måten kan bidra til å redde liv.
Alternativt kan man velge Røykvarsler med 10 årsbatteri, eller med Strømforsyning med reservebatteri.