Topp

Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 926 63 321
Fax: 0000 0000
Epost: jens.georg@obs1.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
Røykvarsler redder liv
Røykvarslere sparer hvert år minst 10 mennesker fra å omkomme i brann. Mye tyder på at røykvarslere kunne reddet enda flere. Nesten alle norske husstander har installert én eller flere røykvarslere slik lovgivningen krever, men mange fungerer ikke. Det påviste 22 500 elever i grunnskolen som i fjor testet 95 000 røykvarslere. Over 10 000 virket ikke!

Skrivervennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

Kilde: Norsk Brannvernforening.

Som et ledd i den årlige Røykvarslerkampanjen gjennomfører skoleelever rundt om i hele landet nå en ny testrunde. Aktørene bak kampanjen – Norsk Brannvern Forening, Gjensidige NOR og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern – har satt opp flotte premier. Målsettingen er at skoleelevene skal teste minst like mange røykvarslere som i fjor.

Samtidig oppfordres alle husstander til testing og batteriskifte. Røykvarslere bør testes hver måned og batteriet skiftes hvert år, med mindre man har batteri med 10 års varighet eller røykvarslere som er direkte tilkoblet det elektriske nettet i boligen.

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern fikk i 2000 innrapportert 54 branndøde – blant dem 37 menn, 11 kvinner og 6 barn under 16 år. I gjennomsnitt gikk 63 menneskeliv tapt i branner hvert år på 1990-tallet.

Siden 1990 har det vært en fallende trend i dødsbrannstatistikken. En studie gjennomført ved SINTEF – Norges branntekniske laboratorium konkluderer med at røykvarslerpåbudet er forklaringen på nedgangen og at røykvarslere hvert år sparer minst 10 mennesker fra branndøden.. Flere forhold skulle ellers ha ført til en økning i antall brannofre. Det er blitt en større andel eldre i befolkningen, stadig flere bor alene og vi har fått flere elektriske apparater som det er mulig å bruke feil.


Tips en venn om denne artikkelen:
Din e-mail: Din venns e-mail: