Topp
 Teknisk informasjon
 Drengen
        Asp_W2001-3
        Asp_W2001-4
        Service
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 926 63 321
Fax: 0000 0000
Epost: jens.georg@obs1.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
Drengen dokumentasjon

Her finner du dokumenter på eldre Drengen-anlegg for landbruk.

Viktig: Dette er systemer som er gått ut og det er ikke lenger mulig å supportere reservedeler. Ta derfor kontakt for de muligheter som finnes for opgradering.


Manualer
PDF Drengen_Brukerinnstruks_Aspirasjon (500 kbyte)
Brukerinnstruks for W2001-3 og W2001-4, hhv 3 soner og 4 soner indikering i frontdeksel
PDF Drengen_Rengjøre_Detektor (30 kbyte)
Viser hvordan man kan prøve å rengjøre detektor i W2001-3 og W2001-4
PDF Drengen_Oversikt_Instillinger_Luftstrøm_med_annet (66 kbyte)
Dokumentet viser instillngerfor luftstrømmsovervøking og diodeindikeringer
PDF Drengen_TID_W2001_3og4_Lite_Lufttrekk_i_1_Eller_2_innløp_På_Asp (38 kbyte)
Drengen, W2001-2 og W2001-4, viser mulig årsak til lite lufttrekk på innløp
PDF Drengen_Feilsoking_Batteri-ladefeil (37 kbyte)
Drengen, W2001-3 og W2001-4, flytskjema på feilsøking ved batteri og/eller ladefeil
PDF Drengen_TID_W2002_3_4_Balansere_Soner (62 kbyte)
Aspirasjonssentral W2001-3 soner, Aritech detektor Aspirasjonssentral W2001-4 soner, Saphire og slavesentraler Feil lyser på felles feil Feil blansert sløyfe