Topp

   Søk i produkter:
 Adresserbar brannalarm
 Smartlock
 IQ-Brannalarm, Trådløs
 Utgåtte produkter
 Sverige - produkter
 Reservedeler - Landbruk
 Reservedeler - Annet
 Brannalarm i landbruket
 Røykvarslere
 Detektorer
 Innbruddsdetektorer
 Alarmsentraler, kablet
 Tilbehør Alarmutstyr
 Tilbehør Panel
 Vann/Lekkasje-alarm
 Sirener
 Alarmsendere
 Strømforsyningsenheter
 Batterier
 Lys/brytere/releer
 Personlig sikkerhet
 Koplingsbokser
 Kabel etc.
 Repro, logo, diverse

Browse
Browse
Tlf: 926 63 321
Fax: 0000 0000
Epost: jens.georg@obs1.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

Elnr Type Beskrivelse
6249903 IIR-R Ionerøykv. m/rele - Utgått
6249905 IIR-S Utgått: Ionisk røykv., singel 9V
6260119 JA-82Y Utgått -GSM/GPRS-modul til OASIS
6249904 IIR-9 Utgått:Ionisk røykv., Sammenkopl
IH-915C Kombialarm - Utgått
6250053 5451E Varmedet. m/sokkel - Utgått
6250052 2151E Utgått -Optisk det. m/sokkel
6249937 IOR-S Utgått: Optisk røykv., singel
6250011 RP-296MA Utgått Kretskort Orbit PRO, 8Z
6250025 RP-296EZ16 Ekspansjon 16 soner,OrbitPro
1478190 IFC-2 Utgått 230V/2A skumringsrele
IRS-3v3 IRS-3v3, utgått
6250064 IIR-LiH Ionisk røykvarsler, m/Lith.bat.
6260006 GD-06 Utgått: GSM-utringer, Universal
6260079 4x0-W Sokkel for 9V batteri til 4x0
6260096 IMC-M12V Utgått -Brannsentral 12V/2 soner
6249990 HS-601 Utgått - Varmedet, bimetall
6250065 IIR-W Utgått -Tr.løs røkv. - 868MHz
6250073 300-RE Optisk systemdetektor. 12/24V
1478191 IFC 10 Utgått. Skumringrele 10A
6250017 ITS11 Trafo til Orbit
1478193 GWP-104 Komfyrvakt GWP-104, 60 Min.
1478198 GWP 104-2 Komfyrvakt m/temp.føler
1478194 GWP-106 Påvegg Tidsbryter GWP 106
6249987 BP-12 Utgått: 12V m/1,3Ah bat.backup
6250050 IMC-M Utgått -Brannsentral, 9V/2 soner
6250041 Orbit 6 Sentral 6 soner_UTGÅTT
6250042 RP206KL6 Kodetastatur, Orbit 6_UTGÅTT
6250043 RP206KL8 Kodetastatur 8 soner, Orbit 6
IMC-G Brannsentral - Utgått
6249991 JS-11 Utgått - PIR detektor 120ø/12m
6250066 IRF-W Utgått. Sender/Mottaker 868mHz.
6250031 JA-60KX Utgått: Trådl. sentral m/oppr.
6250087 JA-63KRG Utgått: Trådl sentr. + 4 s m/GSM
6249976 IN-51P Nøkkelbryter impuls, påvegg
6249997 IN-51PI Nøkkelbryter impuls, innfelt
6250019 RP205UOR 4-rele utgang til Orbit 6_UTGÅTT
RP205LU Lokal U/D PC adapter, Orbit 6
6250051 IRS-2 Aspirasjonsdetektor (1x34m)
6249949 RC-42 Fjernkontroll JA60/63-Utgått
6250035 JA-60SR Utgått - trådl ionisk røykv.
6250086 JA-60SP Utgått - Tr.løs optisk røykv.
6250036 JA-60G Utgått: Trådl. gassdet., JA60
6250040 UC-222 UtgåttTrådl. relutg. 250V JA60
6260065 JA-80T PC interface for JA-80, USB
6250089 JA-65K Utgått: Hybrid alarmsentral
6249943 GBS-200 Utgått: Akustisk glassdetektor
6250061 RC-28 Utgått: Trådl. ringekn., UC-260
6250060 UC-260 Utgått: Trådløs innesirene
6260122 JA-80F Utgått - Tr.løst kodetast, Oasis
6260119 JA-80Y GSM/GPRS modul til Oasis
6250007 RK-410PRO Utgått - Zodiac, PIR detektor
6260131 JA-63S-80 Utgått: Tr.løs Opt/Temp røykv.
6249978 SA-107 Utgått - Sirene 120db/12V - Inne
6249988 OS-300 Utgått - Utesirene, 12V selvdr.
6249992 SA-402 Utgått - Innesir. 2 lyder, 100dB
6249935 TD-101 Utgått - Tel.utr., analog m/tale
6249995 TD-101W Utgått - Tel.utr. m/fjernkontr
IMC-T Strømforsyning til Røykvarsle
6250075 IRS-3v2 Aspirasjonsdetektor - utgått
6250074 Orbit Pro OrbitPRO,boks,LCD,trafo,rele
6250070 IMC-W Trådløs brannalarms. - Utgått
6249900 IMC-I Strømforsyning - Utgått
6250079 IOR-9 Utgått: Optisk røkv. Sammenkopl.
6260170 JA-63S Utgått: Trådl. optisk/varme JA63
6260123 JA-80E Utgått - Kablet kodetast, LCD
IMC-ME Brannvarslingsentral - utgått
6260118 JA-80K Utgått -Sentral. 868MHz, 2 soner
6260120 JA-80V Utgått LAN/Tel.anal. Oasis
JA-80Z Trådløs signalrepeater til OASIS
6260062 ID-T.3 Varme systemdetektor, utgått
OS-250 Utgått sirene - OS-250
6260069 400-W Optisk tr.løs. røkv. - 868MHz
6260077 4x0-AC Sokkel 230V m/backupbat.
6260078 4x0-SL Sokkel m/fastmonert Li-batteri
6260081 IIR-433 Utgått:Ionisk tr.løs røkv. - 433
6260067 400-SL Optisk røkvarsler - frittstående
6260068 410-SL Ionisk røkvarsler - Frittstående
6260055 Alpha - 4N Utgått-Brannsentral 24V, 4/8/12
6260070 410-W Ionisk tr.løs røkv. - 868MHz
6260082 IOR-433 Utgått:Optisk tr.løs røkv. - 433
IMC-P Strømfors. m/backup - Utgått
6260061 300-RT Utgått - Opt./Term det. 12/24VDC
6260115 JK-15 KIT Utgått: JA-63KRG Kit,
6260058 63KRXKit Utgått: Ja-63KRX kit
6260031 JA-62GSM Utgår: GSM-kort til JA-63KRG/KR