Topp
 TEK-17 Næring Brannv.
 TEK17 Bolig Brannv.
 Idrettshaller


 Grunnpakke brann


 Trådløs
 Trådløs alarmsignaloverf.
 Piper En Piper Alle - TEK 17
 Kombialarm/FG - m/GSM
 Brannvarsling xComfort
 IQ - Trådløs Brannvarsling
 Kabelbasert
 Kombialarm - TEK 17
 1890 - Bygårder
 Boligblokker - Brann
 Brann 1, uCU - TEK17
 Brann 2, IFP - TEK17
 Brann - Adresserbart
 Brann 3, IMC-ME - TEK17

Browse
Browse
Tlf: 926 63 321
Fax: 0000 0000
Epost: jens.georg@obs1.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
Brannvarsling for Næring

Her finner du regelverket og produktoversikter som vil kunne brukes iht TEK-107 for brannvarsling i forskjellige typer næringsbygg. Det kan være industribygg, omsorgsboliger, institusjoner, overnattingssteder som hoteller og pensjonater mm.

På denne siden vil du finne et sammendrag og enkle oversikter for produkter du bør velge iht den nye forskriften når det gjelder brannvarsling.

All informasjon brukes på eget ansvar.

Se også full veiledning til TEK10 / TEK17:

dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/
 


Datablad
PDF TEK-17 brannvarsling næring (284 kbyte)
Her finner du et sammendrag av TEK-17 for brannvarsling for forskjellige næringsbygg, skoler, barnehager og diverse andre bygg.