Topp
 TEK-17 Næring Brannv.
 TEK17 Bolig Brannv.
 Idrettshaller


 Grunnpakke brann


 Trådløs
 Trådløs alarmsignaloverf.
 Piper En Piper Alle - TEK 17
 Kombialarm/FG - m/GSM
 Brannvarsling xComfort
 IQ - Trådløs Brannvarsling
 Kabelbasert
 Kombialarm - TEK 17
 1890 - Bygårder
 Boligblokker - Brann
 Brann 1, uCU - TEK17
 Brann 2, IFP - TEK17
 Brann - Adresserbart
 Brann 3, IMC-ME - TEK17

Browse
Browse
Tlf: 926 63 321
Fax: 0000 0000
Epost: jens.georg@obs1.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
Boligblokker - Brann

Boligblokker trenger sikring av fellesområder som kjeller, trappeoppgang og loft. Denne sikringen er styrets ansvar iht. norsk lov. I fellesanlegg brukes EN54 godkjente brannvarslingsanlegg, konvensjonelt eller adresserbart. I tillegg har man behov for sikring av leiligheter. Disse sikres med brannvarslingssystem uCU, som er et moderne og unikt varslingssystem for leiligheter. Som standard anbefaler vi å ikke integrere leligheter og mot felles varsling, uten at man har lagt inn en forsinkelse mot fellesanlegget. Med uCU kan du enkelt justere denne tiden.

Les mer her:  Presentasjon av uCU - Micro BrannvarslingssentralElnr Type Beskrivelse
6260030 uCU Brannvarslingsystem, TEK-17
6260287 IFP-2.32 Brannvarslingssentral, 2 soner
6260039 uCU-RS485 BUS modul for uCU
6260190 500-IDO Optisk detektor m/sirene 9-24V
6260189 500-IDI Ionisk detektor m/sirene, 9-24V
6260191 500-IDT Termisk detektor m/sirene 9-24V
6260012 NP-0,8/12V Batteri 0,8Ah/12V
6260095 500-IDOT Multikrit Opt/Term, m/sir 9-24V
6249996 DM-805 Manuell Melder m/reset knapp
6260102 Hephais Adresserbar brannalarmsentral
6249988 OS-360/A Utesirene 12VDC, Selvdreven