Topp
 Teknisk informasjon
 Røykdetektorer / varslere
        500-IDx
        IIR_IOR_9V
        Chor
        410_400
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

Brannvarsler IIR-9V

Her finner du dokumenter for røkvarslerne av type IIR og IOR


Manualer
PDF IOR_IIR_IMC_Feilsoking (114 kbyte)
Beskriver årsaker til feilalarmer, ingen reaksjon ved test, piper hele tiden, piper av og til for IIR, IOR og IMC
PDF IIR_SLi_Batteritilkopling_Gir_alarm (64 kbyte)
Gjelder IIR-Sli, produsert fra November 2009. IIR-SLi i alarm ved tilkoping av batteri. Alarm stopper etter 3-15 sekunder. Røkkammer må stabiliseres når spenning settes på.