Topp
 Teknisk informasjon
 Røykdetektorer / varslere
        500-IDx
        IIR_IOR_9V
        Chor
        410_400
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

Her finner du dokumenter for detektorene av typen 500-IDx


Manualer
PDF Utskifting av 300-RE til 500-IDx (44 kbyte)
Viser koblingen når man skal bytte fra detektoren 300-RE til 500-IDx med
PDF TID_500_Re_Rele_Virker_Ikke (228 kbyte)
500-Re virker ikke når 500-IDx detektor går i alarm. Dette skyldes dårlig kontakt.
PDF Kobling av JA-81M som sender fra detektor 500-IDx (132 kbyte)
Viser hvordan koblingen skal utføres når skal sende alarmsignalet trådløst fra ett bygg med detektorer av typen 500-IDx
PDF Kobling av JA-81M som sender fra detektor 500-IDx med relestyring (136 kbyte)
Viser hvordan en lang kobling skal utføres når skal sende alarmsignalet trådløst fra ett bygg med detektorer av typen 500-IDx. Detektorene styrer ett rele som igjen styrer senderen JA-81M
PDF TID_500_Re_500_IDx_Variabel_Motstand_Sentral_Gir_Alarm (230 kbyte)
500-Re, Relesokkel til 500-IDx serien mot kombisentraler Sløyfemotstand varierer, sentral går i alarm, ikke alarm på noen detektorer i sløyfen Det er dårlig kontakt mellom mellom ”sukkerbiten” og pinnene som den tres inn på, eller at det er annen dårlig kontakt i skruefestene mot kabel.
PDF 500-Re_Sentral_Gir_alarm_Detektor_Ikke_I_alarm.pdf (178 kbyte)
500-Re, Relesokkel til 500-IDx serien Sentral gir alarm, men detektoren lyser ikke rødt (ikke i alarm) Det er dårlig kontakt på sokkel eller mellom ”sukkerbiten” og pinnene som den tres inn på, eller en vakkelkontakt på kabel eller klemme på sentral.
PDF 500-IDx_IMC-I (21 kbyte)
Viser kobling av detektor 500-IDx mot sentralen IMC-I
PDF 500-IDx IMC-G (19 kbyte)
Viser kobling av detektor 500-IDx mot sentralen IMC-G
PDF TID_500_IDx_Sirene_Durer_U_alarm (855 kbyte)
Gjelder: 500-IDO, 500-IDI, 500-IDT, Sirene på 500-IDx med IMC-ME, IMC-M og andre sentraler Symptom: Sirene durer, Periodisk lav sirenelyd, Sirene piper litt av og til Årsak: Det induseres spenninger på sirenekabel eller det er støy som kommer vi nettet og inn på sirenekabel.
PDF Utskifting_IIR_IOR_mot_500_IDx_IMC_T (27 kbyte)
Ustkifting av IIR-9 og IOR-9 til detektor 500-IDO, 500-IDI og 500-IDT med relesokkel og koplet mot IMC-T
PDF TID_500-IDx_sirenekurs_feiler_EN54_Sentral (56 kbyte)
500-IDO, 500-IDI, 500-IDT, Sirene på 500-IDx med overvåket sirene/alarmutganger (EN54-sentraler). Sirenekopling gir feil på sentralen. Det er mange EN-54 sentraler som har høy utgangsspenning på sirene/alarmutgangene når de overvåker alarmkursen, og de har motsatt polaritet ved normal drift.