Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

Her vil du finne tillegsdokumentasjon til brannvarslingspanelet uCU.


Manualer
PDF Branninstruks_Brukerveiledning (50 kbyte)
Enkel brukerveiledning og branninstruks for brannvarsling uCU microsentral
PDF uCu_Micropanel_Feil_Lyser_Blinker (102 kbyte)
uCU micropanel. Feil lyser eller blinker. Sjekk tilkopling på S! og S2 samt sløyfer
PDF uCU_Rekkehus_EgenSirene_Fellesvarsling (28 kbyte)
Viser kopling mot rekkehus der det ønskes egen sirene med eget power i et rekkehus.
PDF uCU_Micropanel_Batteri_blir_Varmt (152 kbyte)
uCU batteri tilkopling. Batteri eser ut eller blir veldig varmt. Da er det koplet til feil. Ikke kople til JP4 men JP1.
PDF TID_uCU_Feil_Lyser_Blinker_Hele_Tiden_og_på_Detektorer_Blinker_Gult (160 kbyte)
UCU Micropanel og 500-IDx detektorer Fault / Feil Blinker og det blinker gul oppstart på detektorene. Om man opplever at anleggets detektorer kjører nye oppstarter på en eller flere detektorer hele tiden, så kan sentralen ha hengt seg. Vær klar over at det også kan være dårlig kontakt på sløyfen. Vanligvis vil også sentralen vise feil.
PDF uCU mot Sprinkler alarm (67 kbyte)
Viser hvordan man kobler sprinkler alarm mot sentralen uCU
PDF TID_uCu_uPu_Lyser_Fast_Gult_Feil (103 kbyte)
UCU Micropanel/uPu-power, batteri tilkopling og/eller batteribytte. UpU power lyser fast gult på feil, Ingen spenning mellom 0V og S2. Batteriet ikke tilkoplet eller er defekt.
PDF Sammenkobling Ucu og IFP (114 kbyte)
Viser forskjellige løsninger ifht sammenkobling av uCU og IFP-2.32
PDF uCU_Mad-421 (257 kbyte)
Tegning som viser hvordan sentralen uCU kobles til adresserbart system CAD-150 via MAD-421
PDF TID_uCu_med_RS485_Ingen_Fjernalarm (101 kbyte)
Gjelder: uCu med RS485. Symptom: UCU med RS485 gir ingen alarm mellom uCU-sentraler. De virker lokalt og har normal power og diodevarslinger (ingen feil). Årsak: En (eller flere) RS485 A og B kabler er krysset