Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

 

Her finner du diverse koplingsskjemaer og annen teknisk informasjon til JA-80/82 systemet


Datablad
PDF JA-82K og JA-80K Forskjell (64 kbyte)
Her finner du forskjeller på koplinger av kablede detektorer og sirener
PDF Kobling av kablet detektor OC05_TRC05 og 300-SIR mot sentral JA-82K (142 kbyte)
Koblingstegning som viser kabling av detektor OC05 og TRC05 og sirene 300-SIR til JA-82K
PDF Kobling av kablet detektor JS-20 og 300SIR mot JA-82K (91 kbyte)
Koblingstegning av kablede IR-detektor JS-20 og sirene 300SIR mot JA-82K
PDF JA_82_Stromstyring_Frostvakt (107 kbyte)
Beskriver strømstyring og frostvakt med PGX/PGY, AC/UC-82 og bruke TP-8x som frostvakt og styre en ovn. Du kan ringe opp og styre via SMS, eller bare bruke TP-8x lokalt.
PDF JA_82_Aktivere_Deaktivere_Med_SMS (94 kbyte)
Beskriver hvordan du skal aktivere/deaktivere sentralen med sms meldinger
PDF JA_82_OLink_Sletting_Innlagt_Tekst (63 kbyte)
Beskriver hvorfor du opplever at innlagt tekst blir borte når du starter O-link
PDF JA_82_JA_80Y_Mot_Vaktsentral (12 kbyte)
Beskriver oppsett JA-82 med GSM-enhet JA-80Y mot vaktsentraler.
PDF JA_82_Kommunikasjonsfeil_Mot_Detektor (89 kbyte)
Beskriver hvordan man kan løse kommunikasjonsfeil mellom sentral og detektor med enkle tiltakt, med repeater eller ekstra antenne. Dette skyldes ofte plassering og/eller vanskelige områder eller lange avstander. Kan også skyldes annen radiostøy.
PDF JA_82_O_Link_JA_80F_Laste_Opp_Tekster (64 kbyte)
Har flere JA-80F mot en sentral og har laget tekster i O-link. Skal laste opp tekstene fra datamaskinen til kodetastaturet.
PDF JA_82_Mot_NO_KOntakt_Kablet_Utstyr (105 kbyte)
JA-82K sentral og kablede sløyfer. Har detektorer eller annet utstyr med NO kontakt, mens JA-82K sentralen bare kan koples med NC kontakt.
PDF JA_82_JA_63_Styring_Ovn_Med_Mellomrele (17 kbyte)
Viser kopling av ovn mot et mellomrele som styres av en sentral. Denne sentralen styrer det utstyret som slutter spenning til mellomreleet. På denne måten får du en enkel strømstyring. Brukes typisk med AC-82 og UC-82, eller UC-222 og UC-216.
PDF Manuel melder mot JA-82K (179 kbyte)
Viser kobling av Manuel melder mot JA-82K kablet og trådløst.
PDF Aktivering_deaktivering av JA-82K sentral med nøkkelbryter (74 kbyte)
Viser kobling av nøkkelbryter mot sentralen JA-82K for aktivering deaktivering av innbruddsalarm
PDF TID_JA_82Y_Olink_varsling av aktivering/deaktivering til ARC (10 kbyte)
Beskriver hvordan man skal få programmert systemet til å ikke sende hendelsene aktivering/deaktivering av seksjon C til ARC
PDF Anbefalt oppsett av JA-82Y mot ARC (8 kbyte)
Beskriver manuell programmering av GSM-sender JA-82Y alarmmottak (ARC) for å ta bort hendelser som ikke bør sendes til mottaket.
PDF Branninstruks for sentralen OASIS/JA-82K (7 kbyte)
Branninstruks/Betjeningsinstruks som kan slås opp ved sentralen/betjeningspanelet.
PDF Brukerinstruks på installering av Driver til JA-80T på Vista (2984 kbyte)
Brukerinstruks på hvordan man skal installere Driver til JA-80T på PC med Vista
PDF Kobling av kablet detektor 500-IDx og sirene 300-SIR mot sentral JA-82K (141 kbyte)
Koblingstegning som viser kabling av detektor 500-IDx og sirene 300-SIR til JA-82K. Viser også resetting av detektorer med kortet JA-68.
PDF Kobling av kablet ekstern styring av aktivering deaktivering av JA-82K (59 kbyte)
Viser hvordan man skal koble en kablet ekstern styring av aktivering/deaktivering av JA-82K sentralen. Beskriver også nødvendig programmering.
PDF JA-82K_IRF-W (161 kbyte)
Viser kobling av IRF-W mot JA-82K for overføring av alarm fra detektorer eller aspirasjon
PDF TID_Ja_82K_Ja_81F_Com_error (175 kbyte)
JA-82K sentral, JA-81F tastatur.Tastatur får ikke kommunikasjon med sentralen og viser comm error. Trådløse systemer kan ha potensielle kommunikasjonsproblemer grunnet byggets beskaffenhet og andre geografisk betingede elementer. Dårlige kontakter mellom radiokortet og hovedkort og/eller mot antennen er en annen vanlig grunn.
PDF TID_JA-82K-Feilvarsling som ikke blir borte (1 kbyte)
Viser forslag til løsning dersom ikke feilmeldingen i displayet på betjeningspanelet på JA-80 systemet ikke forsvinner etter at feilen er rettet.
PDF TID JA-82 norske SMS kommandoer (230 kbyte)
Beskriver de norske SMS-kommandoene for styring av JA-80/OASIS systemet med JA-82Y
PDF Drivere til Win7 (870 kbyte)
Viser steg for steg hvordan man skal installere PC-driver for JA-80T.
PDF Rapport om service på JA-80/82 (42 kbyte)
Skjema for rapport om årlig kontroll av OASIS JA80/82
PDF Problemer med Driver mot Windows 7 Proff (462 kbyte)
Beskriver løsning av problem med å starte driver på Win 7 proff
PDF 12VDC drift av JA-sentraler (21 kbyte)
Viser hvordan man skal koble 12VDC strømforsyning dersom man kun skal strømforsyne sentralen på batteri. Man får ikke feilvarslel ved denne koblingen.
PDF JA-82Y mot vaktsentral (29 kbyte)
Beskriver oppsett JA-82Y mot vaktsentral (ARC1)
PDF Kobling av kablet detektor 500-ID(x) mot sentral JA-82K (135 kbyte)
Koblingstegning som viser kabling av detektor 500-IDx med intern sirene til JA-82K. Viser også resetting av detektorer med kortet JA-68.