Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
IRS-3 Koplingskjemaer

Her vil du finne koplinger til IRS-3 Aspirasjonsdetektor.


Datablad
PDF IRS-3v2_Power (49 kbyte)
Viser kopling av IRS-3 til eksternt power
PDF IRS-3v2_Alpha_IRF-W_Koplinger (765 kbyte)
Viser kopling av IRS-3 mot en rekke forskjellige enheter som Alpha-sentralen og IRF-W
PDF IRS-3v2_Alene_Diverse_Enheter (110 kbyte)
Viser IRS-3 som frittsående enhet koplet mot forskjellige sirene og telefonutringere
PDF Intern kobling av jord til minus 12V på IRS-3v2 (135 kbyte)
Beskrivelse av intern kobling mellom jordpkt i IRS-3v2 og minus 12V for å utligne overharmoniske svingninger (nettstøy) på jord.
PDF Kobling av JA-80M til IRS-3v2 (50 kbyte)
Beskriver kobling av magnetkontakt JA-80M som sender fra IRS-3v2
PDF Kobling av GD-04 mot IRS-3v2 (40 kbyte)
Beskriver kobling av GSM-sender GD-04 mot aspirasjon IRS-3v2
PDF Kobling av JA-81M til IRS-3v2 (133 kbyte)
Beskriver kobling av magnetkontakt JA-81M som sender fra IRS-3v2
PDF Sammenkobling av 2 stk IRS-3v2 (87 kbyte)
Viser hvordan man kan koble sammen 2 stk/flere IRS-3v2 mot felles varsling
PDF Kobling av JA-81M til IRS-3v2 med sirene (126 kbyte)
Beskriver kobling av Magnetkontakt JA-81M som sender fra IRS-3v2 sammen med kobling av sirene koblet til IRS-3
PDF Kobling av varmedetekterende kabel mot IRS-3v2 (20 kbyte)
Viser kobling av varmedetekterende kabel mot Aspirasjon IRS-3v2
PDF IRS-3v3 alene med diverse enheter (292 kbyte)
Viser IRS-3v3 som frittsående enhet koplet mot forskjellige sirene og telefonutringere.
PDF IRS-3vE_Alene_Diverse_Enheter (107 kbyte)
Viser IRS-3vE som frittsående enhet koplet mot forskjellige sirene og telefonutringere
PDF IRS-3v3_Alpha (69 kbyte)
Viser kobling av IRS-3v3 mot Alpha-sentral. En og to brannsoner.
PDF Kobling av JA-81M til IRS-3v3 (103 kbyte)
Beskriver kobling av magnetkontakt JA-81M som sender fra IRS-3v3
PDF Kobling av JA-82K til IRS-3v3 (75 kbyte)
Viser kobling av sentralen JA-82K mot IRS-3v3
PDF Kobling av varmedetekterende kabel mot IRS-3v3 (0 kbyte)
Viser kobling av varmedetekterende kabel mot Aspirasjon IRS-3v3
PDF Kobling av varmedetekterende kabel mot JA-81M (130 kbyte)
Viser kobling av varmedetekterende kabel mot trådløs sender JA-81M. Dette gir en trådløs overføring til OASIS-sentral eller trådløs mottager med releutganger.
PDF IRF-W_IRS-3v2_med sirene i bolig (248 kbyte)
Viser kobling av strådløs sender IRF-W mot IRS-3v2 og trådløs overføring av alarm til IRF-W mottaker og sirene i bolighus.
PDF IRS-3v3 og 500-IDx alene med diverse enheter (86 kbyte)
Viser IRS-3v3 som frittsående enhet koplet mot 500-IDx, forskjellige sirene og alarmsendere.
PDF IRS-3v2 mot JA-63 Kabel (105 kbyte)
Viser kobling av IRS-3v2 mot sentral JA-63
PDF UC-82_IRS3v3 (51 kbyte)
Viser kobling av UC-82 mot IRS-3v3 for trådløs utkobling av aspirasjon
PDF Sammenkobling av rør på IRS-3 (56 kbyte)
Viser forslag på hvordan man kan koble sammen 2 rør til ett rørløp
PDF IRS-3_MAD-421 (45 kbyte)
Viser kobling av IO-enheten MAD-421 mot adresserbart system Detnov CAD
PDF IRS36_IRS-3_diverse enheter (137 kbyte)
Viser kobling av IRS36 til GD04K, JA-81M, sirene og 500-IDx
PDF IRS-3_IRS36_CCDx (25 kbyte)
Viser kobling av IRS-3 via kortet IRS36 mot entralen CCD
PDF IRS-3_IRS36_IFP (26 kbyte)
Viser kobling av IRS-3 via kortet IRS36 mot sentralen IFP-2.32
PDF CCD_landbruk_IOVP-8S (181 kbyte)
Koblingstegning som viser oppkobling av sentralen CCD-1xx via overspenningsvernet IOVP-8S til IRS-3 og andre enheter.
PDF CAD_landbruk_IOVP8S (50 kbyte)
Koblingstegning som viser oppkobling av sentralen CAD-1xx via overspenningsvernet IOVP-8S til IRS-3.
PDF IFP-232_landbruk_IOVP-8S (166 kbyte)
Koblingstegning som viser oppkobling av sentralen IFP-2.32 via overspenningsvernet IOVP-8S til IRS-3 og andre enheter.
PDF IRS-3v4_UWI (56 kbyte)
Kobling av IRS-3v4 mot UWI Trådløs overføring
PDF Utkoblin av IRS-3 fra GD-04K (212 kbyte)
Skjma som viser kobling og programmering av GD-04K for utkobling av IRS-3