Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
TID - Teknisk Identifaksjons Dokument

Her finner du teknisk informasjon til IRS-3 som kan løse diverse problemer på anlegget.

 

 
 

Datablad
PDF Displaykort 4.094 (658 kbyte)
Beskrivelse av Displaykort versjon 4.094 i forbindelse med oppgradering av IRS-3v2 pga uønskede alarmer som skyldes meget høye verdier av nettstøy.
PDF IRS-3_Gir_Ingen_Alarm_Nytt_produkt (70 kbyte)
IRS-3, aspirasjonsdetektor gir ingen alarm eller feilvarsling på noen av sensorene. Anlegget er nytt og vifte går. Kan skyldes dårlig kontakt på kabelpunkter og terminaler.
PDF IRS-3_Filterfeil_Ved_Strømbrudd (66 kbyte)
Ved strømbrudd kan det hende at IRS-3 varsler filterfeil med gul blinking når den driftes på batteri.
PDF IRS-3, Vifte virker ikke og har stoppet (71 kbyte)
Vifte går ikke og har stoppet. Dette kan skyldes at mikrobryter eller at hovedkort er defekt, eller at det er dårlig kontakt. Det er sjeldent at viften er defekt.
PDF IRS_3_Ingen_Filteralarm_eller_Alarm (69 kbyte)
Filter ser tett ut, men det gis ingen filtervarsling. Sensor gir heller ikke i alarm ved røktest. Setter man inn et rent filter virker alt bra. Hvis man kalibrerer IRS-3 med tett filter, vil man kunne oppleve dette. Kalibrering skal kun gjøres etter service med rene filter. Bytt filter og kalibrer på nytt.
PDF IRS-3 Varmeelement_Feil_Vifte_Virker_Ikke (85 kbyte)
Timerlampe blinker sakte gult, og vifte står (går ikke). Den virker når det driftes på bare batteri. Timer blinker sakte. Varmelementet er defekt (transistor ødelagt). Varmeelementet koples ut når IRS-3 driftes på bare batteri.
PDF Veiledning ifht montering av aspirasjonsrør på IRS-3 (19 kbyte)
Veiledning ifht montering av aspirasjonsrør og hullboring på Aspirasjon IRS-3
PDF Brukerinnstruks IRS-3v3 (28 kbyte)
Brukerinnstruks til aspirasjonsdetektor IRS-3v3
PDF IRS-3_Installasjonsmanual (4446 kbyte)
Komplett installasjons- og brukermanual til IRS-3
PDF Batterifeil på IRS-3 (228 kbyte)
Beskriver forskjellige alternativer ifht feilsøking på IRS-3 med batterifeil
PDF Servicemanual_IRS-3 (5340 kbyte)
Servicemanual til aspirasjonsdetektor IRS-3
PDF Tabell for boring av hull på IRS-3v4 (30 kbyte)
Tabell som viser anbefalt hullborring på aspirasjonsrør til IRS-3v4
PDF Brukerinstruks for IRS-3v4 (855 kbyte)
Brukerinstruks for IRS-3v4. Beskriver lyd/lyssignaler, enkel betjening og problemsøking
PDF Kompatibilitetsoversikt versjoner IRS-3 (266 kbyte)
Skjema med oversikt på de forskjellige versjoner av reservedeler til IRS-3
PDF TID_IRS-3v4_Oppgradering av sensorkort til versjon IRS31A1 (428 kbyte)
Beskriver hvordan man skal oppgradere IRS-3v4 med sensorkort IRS31A1
PDF Gir alarm på en av sensorene, anlegget er gammelt, vifte går (95 kbyte)
Gjelder: IRS-3v4/ v3/ v2/ v1, aspirasjonsdetektor Gir alarm på en av sensorene, anlegget er gammelt, vifte går. Vanlig etter overspenninger er defekt sensorkort og eller displaykort. Eventuelt fremmedlegemer i kammer.
PDF TID_Lyser gult på utkopling, feil lyser, vifte står stille (97 kbyte)
Gjelder: IRS-3v4/ v3/ v2/ v1, aspirasjonsdetektor Symptom: Lyser gult på utkopling, feil lyser, vifte står stille. Årsak: Utkoplinggsbryter/Timer er inne hele tiden
PDF TID_IRS-3v4_detaljer vedr luftstrømsovervåking (159 kbyte)
Gir en grunnnleggende forklaring på hvordan luftstrømsævervåkingne på IRS-3v4 fungerer og kan kontrolleres
PDF TID_IRS_3_v2_v3_v4_Filter_Luftstrømsfeil_Filterbrytere (646 kbyte)
«Feil» Indikerer gult, og Filter/Luftstrøm viser fast/blinker gult på ett eller begge rørgater. Normalt er det tette filter/rørgater (lite luft) eller eventuelt for mye luft som kommer igjennom sensorene. Sjekker også filtervakt og lokk.
PDF TID_IRS-3_v4_Bytte_av_Displaykort (397 kbyte)
IRS-3v4 og IRS-3v3 Bytte av Displaykort
PDF TID_IRS-3v4_detaljer om Lys og Lydsignaler (192 kbyte)
IRS-3v4 Lys og lyd indikering. Beskriver hvordan meldinger på IRS-3v4 vises på frontdeksel med lyd og lys.
PDF Uforklarlige feilvarslinger og/eller blindalarmer som kommer og går (120 kbyte)
IRS-3v4/ v3/v2 aspirasjonsdetektor Uforklarlige feilvarslinger og/eller blindalarmer som kommer og går Mulige tiltak som el-kurs/kondens/annet. Det er meget viktig at man tar hensyn til at det er mye som kan påvirke en aspirasjonsdetektor i landbruket. Det kan være alt fra støv, kondens, overspenning og emc-støy. Det er ikke sikkert at det er bare en faktor som kan skape et problem, men det er mer sannsynlig at om man opplever problemer i en installasjon at det er flere faktorer som utgjør problemet.
PDF TID_IRS-3v4_Lokalt_Avstille_Alarm_fra_IRS-3 (113 kbyte)
I noen tilfeller så er det ønskelig med lokal avstilling på aspirasjonsdetektoren. Da må man laste opp en egen programvare, versjon 4.204. Med denne programvaren, kan man avstille alarm/sirener lokalt på aspirasjonsdetektoren. Det kan man ikke med den pre-installerte programvaren fra fabrikk.
PDF TID_IRS-3v4_Luftstrøm_Skjevfordelt_mellom_A_og_B_ (340 kbyte)
Detaljer vedr luftstrømsovervåkingen / Kalibrering av luftstrøm Luftstrømsfeil Skjevfordeling mellom rørgater / Tilbakeføring av luft til rom
PDF TID_IRS-3v4_Kalibrer_med_Software (132 kbyte)
Sett kalibrering på IRS-3 med programmet AspirationDetectorViewer.
PDF TID_IRS-3_Kabler_Programmering_Justering (256 kbyte)
Her finner du oversikt over det utstyret som du trenger for å kople deg mot IRS-3. Egen programvare og brukerveiledninger kan lastes ned fra vår ftp-server.
PDF TID_IRS-3v4_får ikke kontakt med UCAB232 og IRS32v4 (107 kbyte)
Får ikke kontakt med COM-port for å koble UCAB232 mot IRS-3v4 eller laste opp ny software.
PDF TID_IRS_3_v1_v2_v3_v4_Bytte_Vifte (281 kbyte)
Vifte går ikke og må byttes. Det kan være flere årsaker til at viften ikke går, sjekk ut før den byttes. Se hvordan viften sjekkes og byttes.
PDF TID_IRS_3v4_Bruke_bare_En_Rørgate (706 kbyte)
Ved bruk av bare en rørgate på IRS-3v4, ta ut kabel og deaktiver "heating" i det løpet som ikke brukes.