Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse
Alpha

Alpha 4/8/12

Her finner du skjemaer til brannalarmsentralen Alpha 4/8/12 soner.

Datablad
PDF Alpha_Sirene_24Rele (149 kbyte)
Viser hvordan du kan kople en sirene som du kan kople ut, uten å "resette" sentralen ved hjelp av 2 24V releer
PDF Alpha_TR-SDI (68 kbyte)
Viser hvordan TR-SDI enhet koples for å avstille sentralen fra en annen plass.
Word Branninstruks til Alpha (29 kbyte)
Branninstruks og brukerinstruks for Alpha brannsentral. Tabell for utfylling av soner
PDF Rapport om årlig kontroll av Alpha 4/8/12 (55 kbyte)
Skjema for årlig kontroll av Alpha 4/8/12
PDF Vedlegg til Rapportskjema årlig kontroll Alpha 4/8/12 (5 kbyte)
Viser hvilke detektorer som er testet ved årlig kontroll på Alpha 4/8/12
PDF Kobling av varmedetekterende kabel mot Alpha (23 kbyte)
Viser kobling av varmedetekterende kabel mot sentral Alpha
PDF Alpha_Nivå_2_Blinker_Kommer_Ikke_ut (64 kbyte)
Alpha sentralen. Nivå 2 blinker og du kommer ikke ut av dette nivået. Årsaken er at du har gått inn i nivå 3 (programmeringsmodus).
PDF Ekstern resett av Alpha brannsentral (42 kbyte)
Viser kobling og programmering av ekstern resett av Alpha brannsentral.
PDF Flytskjema for idriftsettelse av Alpha 4-8-12 (16 kbyte)
Viser gangen i hvordan sentralen Alpha 4-8-12 skal testes og idriftsettes.
PDF TID_feilvarsling på sone_Alpha (9 kbyte)
Beskriver årsak til hvorfor Alpha vise sonefeil med bare endemotstander tilkoblet.
PDF Kobling av GD-04 mot Alpha (102 kbyte)
Viser hvordan man skal koble GD-04 mot sentralen Alpha 4/8/12
PDF Alpha_UC-82 (107 kbyte)
Viser kobling av UC-82 mot Alpha. Brukes når man ønsker å koble trådløse OASIS branndetektorer (JA-80S) til Alpha-sentralen
PDF TID_Alpha_Systemfeil_Lyser_Fast (135 kbyte)
Systemfeil lyser fast, alt annet synes å virke. Årsak er at det mangler endemotstand på «Input» eller «Inngang» terminalen
PDF TID_Alpha_Stromforsyningsfeil_lyser_ikke (139 kbyte)
Strømforsyningsfeil vil ikke lyse opp når batteri eller 230V ikke er tilkoplet. Sentralen er programmert til å ikke vise disse signalene.
PDF TID_Alpha_Feilsoking_Defekt_Hovedkort (140 kbyte)
Dokumentet er en generell feiløskingsprsoedyre for å prøve å finne ut om hovedkortet er defekt.
PDF Sound05_Alpha4/8/12 (19 kbyte)
Viser kobling av sokkelsirene Sound05 mot en Alpha sentral
PDF Tid_Alpha_Bytte_Hovedkort (45 kbyte)
Bytte hovedkort. Bryter skal normalt stå i "off", og alle soner, utganger og innganger skal termineres med 3k9 ohm