Topp
 Teknisk informasjon
        Orbit-6
        Orbit Pro
        Hephais IFP128
        IQ
        Airborne
        Sirener
        IRS-3 Koplinger
        IRF-W(OC)
        IQ TID (Support)
        Alpha
        IRS-3 TID (support)
        IRS-2
        JA-80/82 system
        IMC_Sentraler
        JA-63 system
        GD-06
        IRS-1
        uCU-Micropanel
        GD-04 / GD-04K
        IFP_2_32 Sentral
        CAD 150
        CCD-1xx
        FDV
 Drengen
 Røykdetektorer / varslere
 Kurs
 Hjelpeverktøy


Browse
Browse
Søketekst:
Avansert søk
Browse
Browse

Browse
Browse
Motta nyhetsbrev?
 
Mer info ? Klikk her
Browse
Browse

Browse
Browse
Klikk her for en interaktiv presentasjon av Icas
Browse
Browse

Browse
Browse
Tlf: 6716 4150
Fax: 0000 0000
Epost: salg@icas.no
Browse
Browse
BrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowseBrowse

IMC-M

Her finner du teknisk informasjon om IMC-sentralene


Datablad
PDF IMC_Sloyfevarslin (39 kbyte)
Dokumentet viser IMC-sentralenes strømtrekksnivåer for de forskjellig varslingene på sonene. Det er normal, feil og alarmnivåer
PDF IMC_M_ME_Chor_Sloyfefeil (63 kbyte)
Forklarer hvorfoer IMC-ME, IMC-M med Chor-E eller 300-Re viser sløyfefeil på sentralen
PDF IMC_ME_Chor_E_Sentral_gir_ikke_Alarm (68 kbyte)
IMC-ME går ikke i alarm ved testing av detektorene med testgass, men detektoren ligger i alarm. Ved bruk av testknapp går sentralen i alarm.
PDF TID_IMC_ME_Chor_E_Piper_En_piper_Alle_Virker_Ikke (71 kbyte)
Gjelder IMC-ME og Chor-E detektorene. Alt ser ut til å være i orden, men sentralen går ikke i alarm og bare den varsleren som testes piper. Skjermen og/eller 0V fra begge sløyfene ligger mot minus på den ene sløyfen
PDF IRS-3v2 mot IMC-ME og diverse utstyr (63 kbyte)
Beskriver kobling av sentralen IMC-ME mot IRS-3v2, GD-04 og sirene
PDF TID_IMC_M_ME_Varsler_Defekt_Batteri_Backupbatteri (219 kbyte)
Gjelder: IMC-M og IMC-ME, batterilading, backupbatteri, batteri, batterivedlikehold Symptom: Sentral varsler dårlig batteri / backupbatteri med et pip og/eller gul/grønn blinking på mains. Årsak: Batteri er dårlig, Bat-jumper er ikke tilkoplet, ledninger fra batteriet er satt feil på kretskortets tilkopling (byttet pluss og minus)
PDF TID_IMC-M_IMC-ME_Sone_Henger_Virker_Ikke (622 kbyte)
Gjelder: IMC-M, IMC-ME Symptom:Sentralen varsler sløyfefeil på en eller begge sløyfene, og vil ikke reagere riktig når soneknappen trykkes inn eller ut. Lyser fast gult hele tiden eller blinker gult og piper uansett hva man gjør. Årsak: Soneknappen henger seg, slik at den lager en dårlig kontakt og henger seg i en mellom stilling.
PDF IMC-ME_500-IDO_IRF-W (105 kbyte)
Viser koblingstegning på IMC-ME med 500-ID-x detektorer og trådløs mottaker IRF-W
PDF IMC-ME_UC-82 (84 kbyte)
Viser kobling av UC-82 mot sentralen IMC-ME. UC-82 brukes for trådløs mottaking av detektorene JA-80S/82ST/85ST.
PDF IMC-ME_Manuell melder (59 kbyte)
Viser kobling av manuell melder mot sentralen IMC-ME
PDF TID_IMC_Varsler_Defekt_Backupbatteri_etter_Batteriskift (108 kbyte)
Gjelder IMC-ME, med nytt batteri. Sentral varsler dårlig backupbatteri med et pip og/eller gul/grønn blinking på mains selv etter at batteri er byttet til ny type Kinetic Ni-MH. IMC-ME har en ladekrets som er tilpasset en eldre batteritype som har gått ut av produksjon. Den nye batteritypen Ni-MH, har en annen spesifikasjon som avviker noe fra det gamle batteriet.
PDF Sammenkobling av IMC-ME og IMC-ME (37 kbyte)
Enlinjeskjema for sammenkobling av 2 stk IMC-ME
PDF Gassdetektor GS-130 mot IMC-ME (40 kbyte)
Viser hvordan gassdetektor GS-130 kobles inn på detektorsløyfe til IMC-ME
PDF IMC-ME_kortsluttet sireneutgang (20 kbyte)
Viser hvordan man kan koble sirenekursen op IMC-ME for å uitligne indusert spenning på sirenekurs
PDF IMC-ME_GD-04K (24 kbyte)
Viser hvordan GSM-senderen GD-04K kobles mot sentralen IMC-ME
PDF IMC-MD_300-SIR (30 kbyte)
Viser hvordan sirenen 300-SIR skal kobles mot sentralen IMC-MD
PDF IMC-MD_kobling av sirene via releutgang (20 kbyte)
Viser hvordan man kan koble sirenekursen på IMC-MD via releutgangen for å slippe sperredioder
PDF IMC-MD_500-IDx (46 kbyte)
Skjema som viser kobling av detektoren 500-IDx mot sentralen IMC-MD
PDF IMC-MD_Varmedetekterende kabel HC (22 kbyte)
Koblingstegning for sentralen IMC-MD mot varmedetekterende kabel HC-xx
PDF Test av IMC-MD med CHOR-E (228 kbyte)
Beskriver hvordan man skal teste en IMC-MD med CHOR-E
PDF Enkel brukerinstruks IMC-MD_med nøkkel (170 kbyte)
Brukerinstruks som viser enkel betjening av sentralen IMC-MD ved bruk av nøkkel
PDF Enkel brukerinstruks IMC-MD_uten nøkkel (171 kbyte)
Brukerinstruks som viser enkel betjening av sentralen IMC-MD uten bruk av nøkkel
PDF TID_Chor_E_IMC_Sirene_Gir_Pip (96 kbyte)
IMC og Chor-E Varslere gir et knirp eller kort pip av og til.
PDF TID_IMC-MD_Sirenekursfeil (96 kbyte)
IMC-MD med 500-IDx detektorer Sirenekurs varsler feil med fler enn 3 detektorer, selv om J4 er kortsluttet og derfor ikke har sirenekursovervåking. Når sirenekurs påvirkes av «spesialvariant» på 9V sløyfespenning